MTÜ Christine Gild taotles LEADER projekti raames läbi Mulgimaa Arenduskoja meede II alt projektile"Kaasaegne tehnika loob paremad tingimused" rahastust multimeedia projektori ja ekraani soetamiseks. Sellega tõstame koolituste taset ja on võimalik kasutada erinevaid koolitajaid. Loengute ja õppepäevade tulemusena suureneb kogukonna teadlikkus kohalike miljööväärtuslike paikade olemasolust, looduskeskkonna kaitsmisest ja pärandkultuuri säilitamisest
.
Mulgimaa Arenduskoda


MTÜ Christine Gild on saanud KOP programmi, meede 1 - "Kogukonna areng“ raames Mulgid tegutsevad" toetust. Viltimise töötuba
Sügisene KOP rahastusvoor, rahastus meede 2 - "Kogukonna teenuste arendamine" raames "Mulgi kammer uueneb" vajalike vahendite ostmiseks toetust

 Christine Gild MTÜ         

Christine Gild annab turismiinfot, müüb käsitöö kaupu ja suveniire, teeb tellimustööna stiliseeritud rõivaid (etno) ja rahvariideid, lisaks tehakse ka riiete parandustöid, õmmeldakse kodutekstiile ja riideid kogu perele.