Firmast

MTÜ Christine Gild asutati 20. märtsil 2012.a. Hummuli vallas Valgamaal. Ühingu asutajateks olid Tiiu Voitk ja Siiri Nõmmsalu. 

MTÜ eesmärgiks on rahvakunstipärandi alalhoidmisega tegelemine nii piirkonnas kui ka laiemalt. Ühingu liikmed õpivad uusi käsitöövõtteid ning jagavad oma oskusi ka teistele huvilistele. Üheskoos võetakse osa näitustest ja laatadest, ning korraldatakse õpitubasid. Oleme Valgamaa Rahvakunsti- ja Käsitöö Keskseltsi liikmed. 

Ühingu liikmete põhitegevuseks on rahvariiete ja stiliseeritud rahvuslike riiete valmistamise organiseerimine (tellimise alusel). Teenusena parandatakse rõivaid ja tehakse lihtsamaid õmblustöid. Aidatakse kaasa käsitöötoodete müümisel. 

2014. aastal hakkas MTÜ liikmeskond suurenema. Tänasel päeval on liikmeid 12. Koostöös Tõrva vallaga, saadi oma tegutsemisruum Hummuli alevikus asuvas külakeskuses, Soe tee 4.Ühing on aktiivselt osalenud erinevatel laatadel. Sagedane osaline on oldud Tõrva linna päevadel, erinevatel Valga maakonna laatedel (Helme, Valga linn, Sangaste, jm) ja Hummuli perepäeval. Head mälestused on osalemisest Riia vabaõhumuuseumis ja Tartu Lõunakeskuse laadal.

MTÜ Christine Gild taotles LEADER projekti raames läbi Mulgimaa Arenduskoja meede II alt projektile"Kaasaegne tehnika loob paremad tingimused" rahastust multimeedia projektori ja ekraani soetamiseks. Sellega tõstame koolituste taset ja on võimalik kasutada erinevaid koolitajaid. Loengute ja õppepäevade tulemusena suureneb kogukonna teadlikkus kohalike miljööväärtuslike paikade olemasolust, looduskeskkonna kaitsmisest ja pärandkultuuri säilitamisest
.
Mulgimaa Arenduskoda

  
Koduleht Elitec'st